Gerard Wilschutpad 98 (de gymzaal), 3191 XJ, Hoogvliet
+31 6 219 538 22

Hankido

Hankido is een unieke Koreaanse creatie die afgeleid is van het Koreaanse Hapkido en is in de jaren ’60 van de vorige eeuw ontwikkeld door Grootmeester Myung Jae Nam. Hankido is een zachtere vorm van Hapkido waarbij een aanvaller met minimale kracht onder controle wordt gehouden en waarbij gebruik wordt gemaakt van vloeiende cirkelvormige bewegingen. Deze kunst bestaat uit 12 basistechnieken waarbij men gebruik maakt van de relatieve tegenpolen Um (Yin) en Yang.

Bij Hankido komt het, nog meer dan Hapkido neer, op het gebruiken van de kracht van de tegenstander door beheerste technieken. Hierbij is weinig kracht nodig en dus is deze gevechtkunst uitermate geschikt voor mensen die niet over een grote fysieke kracht beschikken. Gezien de beheersing van technieken is deze vechtkunst alleen geschikt voor volwassen personen.  

Hankido staat voor het volgende:

Han:
het Koreaanse volk.

Ki:
de innerlijke kracht.

Do:
de weg, de manier

I.H.F. Hankido

‘In Mu Kwan’ onderwijst Hankido volgens de stijl van de International H.K.D Federation die ontwikkelt is door Kuksanim Myung Jae Nam. Hieronder staat kort weergegeven wat de belangrijkste onderdelen zijn waaruit het I.H.F. Hankido bestaat:

  • Ho Shin Do Bop
    Wanneer de 12 basistechnieken uit Hwan Sang Do Bop (visualisatietechnieken) toegepast worden op een tegenstander is er sprake van een realistische zelfverdediging. Het systeem wordt toegepast zoals in Hapkido, waarbij men eerst leert zichzelf te verdedigen in het geval dat men wordt vastgegrepen bij de polsen en kleding. Vervolgens leert men zich te verdedigen tegen stoten, trappen, mes, korte en lange stok, etc.
  • Sa (4) Dae Won Ri
    De vier basisprincipes van het Hankido, Sa Dae Won Ri, zijn van essentieel belang om de aanvaller onder controle te krijgen. Het is namelijk zo dat men met deze technieken de energie en kracht van de tegenstander gebruikt om hem zijn balans en kracht te laten verliezen. De verdediger gaat niet tegen de beweging van de aanvaller in en biedt geen weerstand, maar gaat juist met de bewegingen mee en maakt hierbij gebruik van cirkelvormige bewegingen. Er zijn vier principes die worden gebruikt bij Sa Dae Won Ri, namelijk; Han Kum Bop, Chun Hwan Bop, Yong Yu Bop en Shim Hwa Bop.
  • Hwan Sang Do Bop
    De visualisatietechnieken Hwan Sang Do Bop worden ook wel de ‘Hemel en Aarde technieken’ genoemd. Deze technieken zijn onderverdeeld in Ji Gi (aarde) Bop en Chun Gi (hemel) Bop. Bij de uitvoering van zowel Jigi als Chungi Bop worden er eventueel ademhalingsoefeningen gedaan waarmee je je adem controleert en in je buik vast kunt houden. Op deze manier wordt de ‘Ki’ ofwel de innerlijke kracht vergroot.